Prikactie PO-front: dinsdag 27-6 PCBO scholen uur later open

In de media is de laatste tijd uitvoerig bericht over 'PO in actie'. Deze groep leerkrachten heeft in maart een manifest uitgebracht over hun zorgen voor de kwaliteit van het primair onderwijs. En hierin staan zij niet alleen. Al geruime tijd wordt door #PO Raad, vakbonden en PO in Actie - op dit moment allemaal vertegenwoordigd in PO-front - bij de politieke partijen in Den Haag aandacht gevraagd voor het dreigende tekort aan leerkrachten in het basisonderwijs, met name door de (berichten over) werkdruk en het grote verschil in salariëring tussen leraren in het primair en voortgezet onderwijs. Een verschil waar geen enkele redelijke verklaring voor is. Tot nu toe helaas zonder resultaat. Daarom organiseren de medewerkers van #PO in Actie, vertegenwoordigd door PO-front, op dinsdag 27 juni a.s. een Prikactie: Alle basisscholen in Nederland worden opgeroepen om deze dag een uur later dan normaal open te gaan. 

Ook als Raad van Bestuur van PCBO Apeldoorn maken wij ons zorgen. Daarom steunen we het initiatief van de actiegroep. Dat geldt ook voor de bestuurders van Leerplein055 en Veluwse Onderwijsgroep. Dat betekent dat op 27 juni de lessen een uur later starten dan normaal. Ouders en andere belanghebbenden zijn hierover in de week van 12 juni geïnformeerd door de directies van onze scholen. Voor meer informatie over deze actie kunt u ook bij de directie van uw school terecht. 

Meer informatie over de prikactie leest u ook in dit nieuwsbericht op de website van de PO-raad.

balk_oranje.jpg