Nieuws

Prikactie PO-front: dinsdag 27-6 PCBO scholen uur later open

In de media is de laatste tijd uitvoerig bericht over 'PO in actie'. Deze groep leerkrachten heeft in maart een manifest uitgebracht over hun zorgen voor de kwaliteit van het primair onderwijs. En hierin staan zij niet alleen. Al geruime tijd wordt door #PO Raad, vakbonden en PO in Actie - op dit moment allemaal vertegenwoordigd in PO-front - bij de politieke partijen in Den Haag aandacht gevraagd voor het dreigende tekort aan leerkrachten in het basisonderwijs, met name door de (berichten over) werkdruk en het grote verschil in salariëring tussen leraren in het primair en voortgezet onderwijs. Een verschil waar geen enkele redelijke verklaring voor is. Tot nu toe helaas zonder resultaat. Daarom organiseren de medewerkers van #PO in Actie, vertegenwoordigd door PO-front, op dinsdag 27 juni a.s. een Prikactie: Alle basisscholen in Nederland worden opgeroepen om deze dag een uur later dan normaal open te gaan. 

Ook als Raad van Bestuur van PCBO Apeldoorn maken wij ons zorgen. Daarom steunen we het initiatief van de actiegroep. Dat geldt ook voor de bestuurders van Leerplein055 en Veluwse Onderwijsgroep. Dat betekent dat op 27 juni de lessen een uur later starten dan normaal. Ouders en andere belanghebbenden zijn hierover in de week van 12 juni geïnformeerd door de directies van onze scholen. Voor meer informatie over deze actie kunt u ook bij de directie van uw school terecht. 

Meer informatie over de prikactie leest u ook in dit nieuwsbericht op de website van de PO-raad.

 

Basisonderwijs, speciaal (basis)onderwijs en de gemeente Apeldoorn tekenen convenant

In de afgelopen periode onderzochten de besturen van speciaal (basis)onderwijs binnen Apeldoorn hoe ze hun expertise en kennis binnen de kaders van de Wet Passend Onderwijs kunnen bundelen voor de beste ondersteuning aan kinderen van 0-12 jaar.  
De gemeente Apeldoorn, het samenwerkingsverband Passend Onderwijs en de besturen voor Primair Onderwijs, waaronder wij als PCBO Apeldoorn, juichen een en ander van harte toe. De komende periode zullen wij dan ook samen met alle betrokken partijen gaan onderzoeken hoe de samenwerking er uit zou kunnen zien. De kaders voor deze zoektocht zijn vastgelegd in een convenant dat vorige week door alle partijen is ondertekend.  

Lees hier het volledige persbericht

 

Jaarverslag over het schooljaar 2015-2016

Het publieksjaarverslag van PCBO Apeldoorn over het schooljaar 2015-2016 staat online, op: www.jaarverslag.pcboapeldoorn.nl. 

In dit jaarverslag laten wij u ervaren hoe medewerkers invulling geven aan onze kernwoorden: Samen, Verschil, Ruimte, Groei en Bevlogen, aan de hand van het thema Taal. En u leest hoe kinderen als Sabalan en Tess dat vervolgens beleven. Wij hopen dat u nieuwsgierig bent geworden naar onze kernwoorden van binnen uit en wensen u veel interactief lees-, kijk- en luisterplezier. 

 

 
balk_oranje.jpg