Nieuws

Alle PCBO scholen open op 11 April

Het kiezen van een basisschool is een belangrijke beslissing voor u als ouder en uw kind. Bij PCBO zijn maar liefst 27 scholen in en rondom Apeldoorn aangesloten. De keuze is dus enorm. Nieuwsgierig naar wat onze basisscholen te bieden hebben? Bezoek dan één of meerdere scholen tijdens de open dag op 11 april van 9.00 tot 12.00 uur.

Open dag
De open dag is een mooie gelegenheid om op laagdrempelige wijze de sfeer te ervaren op de basisschool en in gesprek te gaan met directie, leerkrachten, leerlingen of ouders over het onderwijs, de cultuur en de dagelijkse gang van zaken. Ook voor peuters is deze open dag een leuk moment om alvast een kijkje te nemen op school. Op de meeste scholen kun je op de open dag ook een kijkje nemen bij de opvangruimtes van kinderdagverblijf, peuteropvang en buitenschoolse opvang (wanneer aanwezig) en in gesprek gaan met pedagogische medewerkers.

Zoek een PCBO school
Bekijk hier www.pcboapeldoorn.nl/pcbo-scholen welke scholen aangesloten zijn bij PCBO en kom langs. Nieuwsgierig naar alle scholen van Apeldoorn? Neem dan een kijkje op www.basisscholenapeldoorn.nl.  

 

 

Minister Slob bezoekt PCBO De Diamant Het Rooster

Maandagochtend 5 februari bracht Arie Slob, minister van Basis en Voortgezet Onderwijs, een bezoek aan PCBO-school De Diamant Het Rooster. Hij sprak met leraren en leerlingen over het onderwijs en de uitdagingen die er zijn.

De dag startte gewoon op de school, maar de kinderen wisten snel dat het geen gewone dag zou worden. Tijdens een rondleiding in school sprak hij leerkrachten en leerlingen. Zij vertelden waar ze mee bezig waren en hoe zij de school ervaren. Na een rondleiding door de school, sprak de minister met leerkrachten over werkdruk, talentinzet en -ontwikkeling van henzelf en het lerarentekort. De minister gaf aan dat hij de school in harmonie vond en de gedrevenheid zeer zichtbaar was. Hij stelde verder vragen om een goed beeld te krijgen in welke werkcontext leerkrachten hun werk doen, wat hun perspectief is en wat de mogelijkheden zijn.

De Diamant Het Rooster in Zuidbroek kent twee onderwijsconcepten, namelijk ErvaringsGericht Onderwijs (EGO) en ProgrammaGericht Onderwijs (PGO). Kinderen volgen hier het onderwijs dat bij hen past. Dit vraagt voor leerkrachten wat anders dan klassikaal lesgeven. De school kijkt dan ook naar de talenten van de leerkrachten en zet die in voor het onderwijs. Zo worden taken opgesplitst en wordt er samengewerkt vanuit ieders expertise en rol. Dit levert veel plezier op bij de leerkrachten. Ondanks deze manier van werken ervaart ook deze school werkdruk en de gevolgen van het lerarentekort.

Lees ook het bericht van de school op https://diamant.pcboapeldoorn.nl/ hoe zij deze dag ervaren hebben.

 

PCBO-scholen halen ruim € 59.000,- op voor Serious Request

De basisscholen van PCBO Apeldoorn hebben in de afgelopen dagen in totaal € 59.465,- verzameld voor het glazen huis van Serious Request. Trots brachten de kinderen zelf het geld naar het marktplein waar het huis dit jaar staat.

Het enorme bedrag is de som van de vele acties die de PCBO-scholen in de afgelopen maanden hebben georganiseerd. Van slapen op school, kunstveilingen, optredens, een pannenkoekendrive-in, verkoop van kerstkaarten tot een kerstmarkt, een sponsorloop en nog veel meer. Iedere PCBO-school organiseerde zelf haar acties. Daarnaast was er in de lessen ook veel aandacht voor het onderwerp van Serious Request en werden er gastlessen verzorgd vanuit het Rode Kruis.

 

Sander Hoogendoorn, de dj van 3FM die in het glazen huis zit, ontmoette zijn voormalige juf eerder deze week toen zij met de leerlingen ook een bijdrage kwam brengen. 

 
balk_oranje.jpg