Nieuws

Jaarverslag over het schooljaar 2015-2016

Het publieksjaarverslag van PCBO Apeldoorn over het schooljaar 2015-2016 staat online, op: www.jaarverslag.pcboapeldoorn.nl. 

In dit jaarverslag laten wij u ervaren hoe medewerkers invulling geven aan onze kernwoorden: Samen, Verschil, Ruimte, Groei en Bevlogen, aan de hand van het thema Taal. En u leest hoe kinderen als Sabalan en Tess dat vervolgens beleven. Wij hopen dat u nieuwsgierig bent geworden naar onze kernwoorden van binnen uit en wensen u veel interactief lees-, kijk- en luisterplezier. 

 

 

Een verzorgd en veilig schoolplein dankzij social return afspraken.

Op nagenoeg alle scholen van onderwijsorganisatie PCBO Apeldoorn werken vanaf januari 2017 mensen met een arbeidsbeperking aan verzorgde schoolpleinen. 'Daarmee behalen we een social return percentage van ruim 75%', meldt William Steert van Hoveniersbedrijf Van Triest, 'Voor PCBO Apeldoorn onderhouden we al drie jaar het groen van de scholen, vanaf dit jaar nemen we ook de schoolpleinen mee. De visitekaartjes van de scholen.'

Onderwijsinstellingen zijn sinds januari 2015 zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de buitenruimtes. Bij de aanbesteding zijn social return afspraken als onderdeel verplicht gesteld. Deze hebben als doel een bijdrage te leveren aan het vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Zorg voor flora en fauna
PCBO Apeldoorn en Hoveniersbedrijf Van Triest hebben voor elke buitenruimte van een school een eigen onderhoudsplan waardoor veilig spelen in een gezonde, stimulerende en leuke omgeving mogelijk blijft. Duurzaam onderhouden is daar ook onderdeel van. Zo blijft daar waar mogelijk blad liggen in de borders als schuilplaats voor kleine diertjes en als voeding en vocht voor de planten. Verharding, zoals tegels, wordt schoongemaakt met staalborstels en een hete luchtmachine die de kiemen en onkruidplanten verbrandt.

Reacties van de kinderen
Kinderen van de scholen zijn erg belangstellend. 'Ze stellen continu vragen, zoals; Wat doe je? Waarom dan? Hoe heet je? Wat kom je doen? En uiteraard zijn ze dol op de bladblazers. Regelmatig gaan ze er voor staan om weggeblazen te worden', vertelt de directeur van Hoveniersbedrijf van Triest. 'Ze vinden het meestal niet leuk wanneer de grote bladbulten worden opgeruimd en zijn terecht alert op het behoud van de moestuinen die ze zelf aanleggen en mede onderhouden.' 

 

 

Nieuw schoolgebouw De Diamant in het Rooster.

Met de handen in de aarde. Zo, openden Wethouder Johan Kruithof en de kinderen van De Diamant in Het Rooster het nieuwe schoolgebouw in Zuidbroek. Met elkaar pootten zij plantjes die fungeren als zonwering voor het open en transparante gebouw dat vanaf de grote vakantie al in gebruik is voor opvang en onderwijs van kinderen. ‘Kinderen vinden makkelijker een prettige, eigen werkplek in dit transparante gebouw,’ zegt schoolleider Mark ter Horst. 'Sfeervolle, eigentijdse zitplekken en een schone vloer stimuleren dat en zorgen voor een comfortabel en prettig gevoel.’

Het unieke pand biedt alle mogelijkheden om voor elk kind een doorgaande ontwikkelingslijn van opvang naar optimaal onderwijs te realiseren. Het heeft doorkijkjes naar het centraal gelegen speellokaal en naar de split level gelegen atelierruimte. Kinderopvang en basisonderwijs zitten er onder één dak. ‘Voor ieder kind is er ruimte voor onderwijs, opvang, zorg en vrije tijd’, zegt Mariëlle Kuipers van MAM’s Kinderopvang, 'Onze intensieve samenwerking heeft 1 missie en 1 visie voor de gehele organisatie. Zo ontstaat er een sluitend netwerk rondom kinderen, waardoor zij zich veilig en optimaal kunnen ontwikkelen.'

Vernieuwend onderwijs
Ieder kind leert op PCBO De Diamant in Het Rooster op de manier die het beste bij hem of haar past. Rekening houdend met ieders leerstijl en passend bij behoeftes en capaciteiten. De school kent vier concepten: programmagericht onderwijs (PGO), ervaringsgericht onderwijs (EGO), ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO) en zelfsturend leren (Beemte). Ieder kind dat leert, krijgt uitgelegd waarom, met welk doel ze leren en hoe dit in te zetten. Nu, maar ook later. Positief. Met als doel te vertrouwen op je eigen talenten om te kunnen inzetten buiten de school, in de samenleving van nu en op elk kinds eigen pad later.

Een integraal Kindercentrum (IKC)
Een intensieve samenwerking voor een Integraal Kindcentrum (IKC) is tot stand gekomen met MAM’s Kinderopvang. Vanuit een gezamenlijke visie op de ontwikkeling van kinderen bieden Mam’s en De Diamant dagopvang, BSO en onderwijs aan kinderen van 0 tot 13 jaar. MAM’s sluiten aan op de drie concepten binnen de school: ervaringsgericht-, ontwikkelingsgericht- en programmagericht onderwijs en levert daarmee een wezenlijke bijdrage aan het wegnemen van de harde scheiding tussen kinderopvang en basisonderwijs.

MAM's centrale manier van werken sluit hier in de basis al goed op aan. Kinderen leren en spelen binnen en buiten schooltijd in het IKC en kunnen hier hun talenten in de volle breedte ontwikkelen. Door kinderopvang in het gebouw op te nemen ontstaat een omgeving waarin de kinderen veel kunnen delen en soepel worden meegenomen in de geboden didactische visie.

 
balk_oranje.jpg