Nieuws

PCBO-scholen halen ruim € 59.000,- op voor Serious Request

De basisscholen van PCBO Apeldoorn hebben in de afgelopen dagen in totaal € 59.465,- verzameld voor het glazen huis van Serious Request. Trots brachten de kinderen zelf het geld naar het marktplein waar het huis dit jaar staat.

Het enorme bedrag is de som van de vele acties die de PCBO-scholen in de afgelopen maanden hebben georganiseerd. Van slapen op school, kunstveilingen, optredens, een pannenkoekendrive-in, verkoop van kerstkaarten tot een kerstmarkt, een sponsorloop en nog veel meer. Iedere PCBO-school organiseerde zelf haar acties. Daarnaast was er in de lessen ook veel aandacht voor het onderwerp van Serious Request en werden er gastlessen verzorgd vanuit het Rode Kruis.

 

Sander Hoogendoorn, de dj van 3FM die in het glazen huis zit, ontmoette zijn voormalige juf eerder deze week toen zij met de leerlingen ook een bijdrage kwam brengen. 

 

Jaarverslag over het schooljaar 2016-2017

Het publieksjaarverslag van PCBO Apeldoorn over het schooljaar 2016-2017 staat online: www.jaarverslag.pcboapeldoorn.nl. Dit jaarverslag is altijd terug te lezen via onze site.
In dit jaarverslag laten wij u zien hoe onze medewerkers, ouders en leerlingen invulling geven aan onze kernwoorden: Samen, Verschil, Ruimte, Groei en Bevlogen. Dit jaar doen wij dat aan de hand van het thema Rekenen.
Zo vertellen de rekenspecialisten van vier scholen over de unieke eigenschappen van ‘hun’ rekenonderwijs én leest u hoe kinderen als Anna en Daniel de ruimte krijgen om hun eigen rekenontwikkeling door te maken.
Veel lees-, kijk- en speelplezier.

 

PCBO blij met beslissing voor (ver)nieuwbouw aantal scholen

Gemeenten en schoolbesturen willen graag een veilige, gezonde en prettige leeromgeving creëren voor kinderen die naar school gaan. Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor binnen- en buitenonderhoud van scholen. Gemeenten zijn verantwoordelijk wanneer vanwege de kwaliteit van het schoolgebouw vervangende nieuwbouw of vernieuwbouw noodzakelijk is.

In afgelopen tijd is voor heel Apeldoorn gewerkt aan een plan om goede onderwijshuisvesting te realiseren waarbij rekening wordt gehouden met de toekomst zoals eisen aan de huisvesting voor onderwijs van deze tijd, het krimpende aantal leerlingen en duurzaamheid. Samen zijn we verantwoordelijk voor het best mogelijke onderwijs, in de best mogelijke schoolgebouwen voor alle kinderen in Apeldoorn.

Op 21 september jongstleden nam de gemeente het voornemen om de ingediende plannen goed te gaan keuren. PCBO is blij met dit voorgenomen besluit.

Voor een aantal PCBO scholen betekent dit dat we plannen kunnen gaan maken om te gaan (ver)bouwen. Op basis van goed vooronderzoek kijken we wat nodig is om huisvesting te organiseren die past bij het onderwijs en toekomst bestendig is.

 
balk_oranje.jpg